วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก"ศจีพรรณ 090"ด้วยความยินดีค่ะ...
คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื่นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น  ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบการสื่อสารข้อมูล  ระบบเน็ตเวิร์ค  ระบบซอฟแวร์  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ  ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ  ฐานข้อมูลสารสนเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง  ฝึกปฎิบัติการ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นตอนพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยียีสารสนเทศและการสื่อสารได้
.....3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชิวิตจริงได้
.....4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
.....5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทศโนโลยีสารสนเทศได้
.....6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
.....7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
.....8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
.....9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอรเน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้
.....ความซื่อสัตย์
     1.-ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ -ประพฤติตรงและจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง.(I)    
 2. -คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจที่ทำให้บุคคลประพฤติดี ผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีความเคยชินในการประพฤติดีด้วยความรู้สึกในทางดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสซึ่งเป็นความไม่ดีในจิตใจ ผู้มีคุณธรรมจึงเป็นผู้ที่ไม่มาก ด้วยกิเลสซึ่งจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี
- ซื่อตรง  ประพฤติตรงไม่เอียงเอน เช่น ซื่อตรงต่อหน้าที่ ,ไม่คดโกง - เที่ยงธรรม  ตั้งตรงด้วยความเป็นธรรม-เที่ยงตรง  ตั้งตรงไม่เอนเอียง,ยุติธรม(I)    
3. คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน (I)    
6.www.youtobe.comเปิดกว้างในการนำเสนอมากเกินจึงทำให้มีคลิปหลากหลายรูปแบบอาจทำให้เด็กเกิดความอยากดูและอาจทำให้เกิดการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิดได้    
8.-เนื้อเพลง : ติดปีกความคิดถึงศิลปิน : เวสป้า อาร์ สยาม
อัลบั้ม : ซิงเกิ้ลใหม่ เวสป้า อาร์ สยาม
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : เวสป้า
ไม่ว่าเธอจะอยู่แสนไกล ตรงไหนของโลกใบนี้ จะมีความรู้สึกดี ดี ของฉันนั้นลอยไปหา
อาจจะมองไม่เห็นด้วยตา ฮา ฮา ฮา... แต่จะชัดเจนทุกเวลา ข้างในหัวใจ
* ติดปีกให้ความคิดถึง ไปหาคนที่ห่างไกล ผูกโบว์ให้ความห่วงใย ส่งไปยังที่แห่งหนึ่ง
จะมีถ้อยคำมากมาย ที่ใช้แทนความคิดถึง แต่ก็คงไม่มีสักคำหนึ่ง จะเอ่ยแทนความลึกซึ้ง ข้างในหัวใจ
(ซ้ำทั้งหมด / *) 


-POTATO - เธอยัง...คำร้อง       ฟองเบียร์
ทำนอง      ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ
ฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไป
ฉันยังดูรูปถ่ายที่เราชิดใกล้อยู่ทุกวัน
ฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมา
ฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวัน
เพราะคำเดียวระยะทางที่มาขวางกั้นเราไว้
*ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย
อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้
ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดู
อยากจะรู้ในความเป็นไป
**เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีรึเปล่า
เธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่
เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียว
ยังรอฉันแค่คนเดียว
เธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม
ช่วยบอกให้รู้ที(ซ้ำ *,**)ฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมาย
ฉันกลัวคำว่าเสียใจ เธอรอฉันได้ใช่ไหม(ซ้ำ *,**)
 

เพลง เธอจะอยู่กับฉับตลอดไป
ความเป็นจริงวันนี้ แม้ทำให้เราต้องปวดใจ
แต่ฉันไม่ลืมภาพเธอได้เลย เก็บอยู่ในหัวใจฉัน
คิดถึงและเป็นห่วงเธอ รักเธออยู่เสมอ
ไม่เคยลบเลือน วันเวลาจะหมุน ไปนานแสนนานซักเท่าไหร่
 อยากขอให้เธอมั่นใจสัญญา จะอยู่รอที่ตรงนี้
ถึงรู้เธอไม่กลับมา แต่ความรู้สึก จะไม่เลือนจากเธอ
เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน
นานเท่าไหร่ไม่ลืมเลือน ความทรงจำจะย้ำ และช่วยเตือน
เราต่างผูกพัน ด้วยรักตลอดไป

9. ตัวเป็นขี้ข้า อย่าให้ผ้าเหม็นสาบ
สำนวนนี้เป็นสุภาษิตเก่าแก่ ที่สอนให้คนเราประพฤติชอบแต่ในทางที่ดีไม่ให้ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย แม้จะมีฐานะยากจน เป็นคนใช้หรือลูกจ้างเขาก็ตามแต่ ก็ต้องรักษาความดีความซื่อสัตย์ รวมทั้ง ความสะอาดกายไปในตัวด้วย อย่าปล่อยตัวเองให้ตกเป็นทาสของความชั่ว
     

10. ไม่เอาเปรียบใคร       
     ไม่โกหก      
     ไม่ลอกการบ้านเพื่อน
...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก"ศจีพรรณ 090"ด้วยความยินดีค่ะ...